Herstellingen van assen.
Gebroken as meteen opgehaald bij de klant en hersteld.
Zo hebben we de productiestilstand tot een minimum kunnen beperken.
Bij de uitgesleten as hebben we dit deels afgezaagd en een nieuw stuk opgeplaatst.